Den fulde havfrue

Hidtil har det kun været muligt at læse et uddrag af Har du hørt havfruerne synge? her på siden, men nu er hele novellen blevet gjort tilgængelig og kan findes under Fiktion. Som tidligere nævnt vandt historien Fantastiks 2008s novellekonkurrence og blev senere trykt i Himmelskibet nr. 18. Nu er det nye nummer af Himmelskibet udkommet, så derfor føler jeg, at der ikke sker noget ved at offentliggøre hele novellen.

Har du hørt havfruerne synge? skal både ses som en hyldest til H.C. Andersens eventyr, men også som et forsøg på at komme væk fra det rosenrøde og romantiske billede, mange i dag har af havfruer. Kort fortalt stiller novellen spørgsmålet: hvis havfruer virkelig fandtes, ville vi så behandle dem meget anderledes end for eksempel blåhvalerne, elefanterne eller andre af denne verdens fantastiske skabninger? På den anden side skulle der heller ikke gå for meget Greenpeace og strygerkvartet i den, så havfruerne i novellen lægger sig tættere op ad de oprindelige myter end på Disney-udgaven.

PS Siden jeg skrev historien, har jeg i det netbaserede magasin Abyss & Apex: Magazine of Speculative Fiction fundet denne novelle, Quartet, With Mermaids af Alan Smale, som tager udgangspunkt i stort set den samme idé og har en nærmest identisk struktur. Heldigvis adskiller de to noveller sig dog også på flere punkter, for eksempel er der ingen sang i Smales fortælling, men det viser bare, at man ikke skal have alt for høje tanker om sin egen opfindsomhed…

Leave a Reply